Інститут оздоровлення і відродження народів України
Благодійний фонд "Небодарний цілитель"
Інститут молекулярної біології і генетики Національної Академії Наук України
ukr
rus eng

Технологія підвищення продуктивності рибоводства і марікультури та прискореного отримання нових порід і форм

Технологiя базується на принципi регуляцiї фiзiологічних процесiв бiологiчно активними речовинами, отриманими на основi природних сполук, що використовуються в медицинi. Цi розробки захищенi авторськими свiдоцтвами бувшого СРСР і патентуються в Українi. Вони створенi колективом авторiв - спiвробiтниками Львiвської лабораторiї корегуючої терапiї злоякiсних пухлин i лейкозiв, вiддiлу модифікацiї структури бiологiчно активних речовин Інституту молекулярної бiології і генетики Національної Академії Наук України, Інституту оздоровлення і відродження народів України ТОВ, Інституту гідробіології.

На основі цих речовин створені індивідуальні і комплексні препарати у вигляді порошку ("Дивостим", "Лактодивостим" та ін..)

Технологія включає:

  1. підвищення продуктивності за рахунок життєстійкості, інтенсивності росту, стійкості до хвороб;
  2. прискорене створення нових порід і гібридів оригінальним методом безвекторної передачі спадкової інформації;
  3. обробку незаплідненої ікри;
  4. вплив на запліднену ікру, личинок і мальків;
  5. використання біологічних комплексів при годівлі мальків, молодих і дорослих риб з метою стимуляції продуктивності і підвищення стійкості до шкідливих факторів впливу (хвороби, зміни температури, умов годівлі).

Ефективність технології підтверджена в дослідах на різних видах риб родини коропових (в'юн, короп, карась, білий амур, товстолобик), форелі, лососевих риб, морського гребінця, морської зірки та ін. Збільшення продуктивності досягає 20-40%, витрати окупаються в перший рік використання технології.

При створенні нових видів, форм і порід необхідна організація спільних науково-виробничих комплексів з достатнім інвестуванням робіт.    Copyright © 2004  All Rights Reserved