Інститут оздоровлення і відродження народів України
Благодійний фонд "Небодарний цілитель"
Інститут молекулярної біології і генетики Національної Академії Наук України
ukr
rus eng

Iнтенсивна технологія прискореного отримання нових сортів винограду, стійких до агробактеріального раку

Технологiя прискореного отримання нових сортiв винограду включає в себе:

  • оригiнальнi методи дiагностики i вiдбору стiйких до пухлин рослин;
  • безвектору передачу спадкових властивостей за допомогою препаратiв нуклеїнових кислот;
  • прискорене розмноження регенерантiв, сiянцiв;
  • окорiнення черенкiв;
  • вилiковування вiд агробактерiального раку найбiльш цiнних елiтних рослин - джерело насiння i посадкового матерiалу.

Окремi компоненти технологiї розробленi, вивченi i випробуванi в виробництвi колективом авторiв (Авiзба В.М., Борисенко В.В., Голодрига П.Я., Зленко В.А., Леманова Н.Б., Потопальський А.I., Ткачук З.Ю.) в Iнститутi молекулярної бiологiї i генетики Нацiональної Академiї Наук України (Київ), Науково-дослiдному iнститутi виноградорства i виноробства "Магарач" (Ялта), Молдавському НВО "Вiєрул", Iнститутi оздоровлення i вiдродження народiв України (Київ), тепличному комплексi Степового опорного пункту НДI "Магарач" (Вiльно-1, Крим). Ряд фрагментiв технологiї вже захищенi п'ятьма авторськими свiдоцтвами колишнього СРСР, декiлька розробок патентуються.

Завдяки багаторiчному використанню технологiї вдається отримати високопродуктивнi i стiйкi до агробактерiального раку сорти винограду. Успiшно вирощується стiйкий до раку посадковий матерiал таких вiдомих сортiв, як Київський ранiй, Шасла бiла, Первенець Магарача, Спартанець, Каберне, Тербашi, Молдова, Декабрський, Кутузовський, Негру-де Яловень та iн.

Навiть одноразова обробка тiльки одним з 5-ти перспективних препаратiв повнiстю виключає розвиток пухлини на привитих рослинах сортiв Кишмиш, Молдавський, Негру-де Яловень, Молдова, Декабрський, Кутузовський.

Використання технологiї найбiльш ефективно в умовах жаркого клi- мату.

Економiчний ефект вiд її використання значно перевищує сучаснi методи в виноградорствi, садiвництвi, овочiвництвi.

Окремi фрагменти технологiї вiдмiченi срiбними медалями ВДНГ колишнього СРСР та УРСР, а також грамотою на Всесвiтнiй виставцi молодих винахiдникiв в м. Пловдив (Болгарiя, 1985 р) і надруковані в монографії А.І.Потопальського і З.Ю.Ткачука "Пухлини і нарости у рослин" Київ, Видавництво "Вища школа", 1985.    Copyright © 2004  All Rights Reserved