Інститут оздоровлення і відродження народів України
Благодійний фонд "Небодарний цілитель"
Інститут молекулярної біології і генетики Національної Академії Наук України
ukr
rus eng

КУКУРУДЗА "ДЕЛIКАТЕСНА"

Кукурудза - це однорiчна трав'яниста рослина з родини злакових. Батькiвщина кукурудзи - Центральна та Пiвденна Америка. Це найдрiвнiша хлiбна культура. В Мексицi знайдено пилок кукурудзи, вiк якої нараховує 60 тисяч рокiв. Колумб завiз кукурудзу в Iспанiю в XV столiттi, де її спочатку вирощували, як диковинку, але скоро оцiнили її смаковi якостi. Кукурудзу стали використовувати як цiнну продовольчу i кормову культуру. В XV столiттi з'явилися свiдчення про використання кукурудзи як лiкарської рослини. Португальцi завезли кукурудзу в Iндiю i Китай та захiдне узбережжя Африки. Ця культура поступово поширилася по Азiї, проникла в Iран i Малу Азiю. В Україну кукурудза проникла через Крим i стала широко вiдома починаючи з XVII столiття. Основнi посiви кукурудзи, як продовольчої культури, зосередженi на пiвднi України.

Ботанiчна характеристика. Кукурудза - однорiчна рослина з роду м'ятликових, однодомна, роздiльностатева, перехреснозапильна. В дикому станi не знайдена. Коренева система багатоярусна, мичкувата, проникає в грунт на глибину до 3 м. Стебло кукурудзи товщиною вiд 2 до 7 см, прямостояче, округле, гладке. Висота коливається вiд 60 см до 2 м i бiльше. Листя крупне, прямолiнiйне, зверху опушене, вiд 13 до 24 штук на стеблi.

На кожнiй рослинi знаходяться 2 типи суцвiть: чоловiче - мiтла i жiноче - качан. Качани знаходяться в пазухах листкiв. Число качанiв коливається вiд одного до чотирьох. Запилюється вiтром. Плiд - зернiвка, в основному гола, крупна. Маса 1000 зерен 300-400 г.

По формi, хiмiчному складу та внутрiшнiй будовi зернiвки розрiзняють вiсiм пiдвидiв кукурудзи: зубовидна, кремниста, крохмалиста, цукрова, крохмалисто-цукрова, та ,що лопається, восковидна та плiвчаста.

Кукурудза "Делiкатесна" належить до пiдвиду цукрової. Цукрова кукурудза - овочева культура, що використовується в консервнiй промисловостi. Виникла як мутант зубовидних i кремнистих сортiв.

Вiдомi сорти цукрової кукурудзи: Рання золота 401, Зоря 123, Ароматна. Iз гiбридiв добра Аурiка.

Форма кукурудзи "Делiкатесна" отримана шляхом дiї модифiкованих нуклеїнових кислот на насiння сорту Ароматна. Кукурудза "Делiкатесна" скоростигла з перiодом вегетацiї 80-90 днiв. На основі цього сорту створено новий сорт кукурудзи - "Делiкатесна кровотворна" .

Агротехнiка вирощування. Насiння проростає при температурi грунту 8-10оС. При 25оС кукурудза сходить дуже швидко. В центральних областях України її треба висiвати в першiй декадi травня. Мiжряддя 60-70 см, вiдстань мiж рослинами в рядах 6-7 см. Глибина посiву насiння - 6-7 см. Можна сiяти проросле насiння, але тодi грунт повинен бути вологим.

Кукурудзу можна висiвати i в другий i в третiй строк - в серединi i в кiнцi травня. В такому разi матимемо кукурудзяний конвеєр: з кiнця липня i майже до заморозкiв. Для площi 10 м2 потрiбно 25-30 насiнин.

Оскiльки кукурудза швидкоростуча культура, то потребує багатих грунтiв, багато свiтла i тепла. Для пiдживлення використовують перегнiй або компост - 50-60 кг на 10 м2. Одночасно треба вносити 0,3 кг амiачної селiтри, стiльки ж калiйної солi та 0,5 кг суперфосфату.

На стадiї 3-4 листкiв проводять проривку, в лунцi залишають по 1-2 рослин. Коли розпочнеться квiтування краще провести штучне запилення: зiбрати з чоловiчих суцвiть пилок i перенести на жiночi нитковиднi суцвiття (на качани). А можна просто чоловiчi суцвiття потрусити на жiночi суцвiття - нитки, поки вони ще не почали засихати. Пасинки слiд обов'язково i систематично зрiзати.

Через 20-30 днiв пiсля запилення качани достигають молочної стиглостi. ±х можна вживати в страву. Виламувати їх краще вранцi. При високiй деннiй температурi цукристiсть рiзко знижується, погiршується смак зерен.

Качани молочно-воскової стиглостi не слiд довго зберiгати, треба їх вживати в страву або консервувати. Восени, коли попадаються маленькi недозрiлi качанчики, їх можна зiбрати i законсервувати як огiрки в маринадi. Зимою вони будуть чудовим гарниром.

Лiкувальнi властивостi кукурудзи. Зерно в молочно-восковiй стиглостi має багато цукрiв (до 20%), бiлкiв, крохмалю, жирних олiй, вiтамiнiв С, Е, В, В2, В6, В12, РР, Н, Д, каротин, мiнеральнi солi калiю, кальцiю, фосфору, залiза, мiдi, нiкелю i iншi бiологiчно активнi речовини. Зерно кукурудзи поряд з продовольчими властивостями є добрим лi- карським продуктом. Вона корисна хворим з атеросклерозом, дiабетом, захворюванням суглобiв. Молодi качани кукурудзи "Делiкатесної" в вареному виглядi любимий делiкатес. При її вживаннi зникають функцiональнi розлади печiнки, покращується утворення та видiлення жовчi, стимулюється видiлення сечi при лiкуваннi циститiв, нирково-кам'яної хвороби, набрякiв серцевого походження та ожирiння. Рекомендують кукурудзу хворим на гепатит. Там, де кукурудза домiнує в харчуваннi, люди рiдко хворiють атеросклерозом.

Для лiкування в народнiй медицинi широко використовують кукурудзянi рильця, якi збирають в перiод молочно-воскової стиглостi качанiв. Екстракти та настоянки кукурудзяних рилець збiльшують секрецiю жовчi, зменшують її в'язкiсть i вмiст бiлiрубiну, прискорюють процес зсiдання кровi в результатi збiльшення кiлькостi тромбоцитiв, виявляють сечогiнну дiю. Тому вони застосовуються для лiкування гострих i хронiчних запальних процесiв печiнки i жовчовидiльних шляхiв (холециститiв, холенгiогепатитiв, гепатитiв, жовчо-кам'яної хвороби), нирок i сечового мiхура (нефритiв, циститiв, нирко-кам'яної хвороби, каменiв i пiску в сечовому мiхурi), серця i судин (гiпертонiчна хвороба, атеросклероз та iн.), набряки серцевого та ниркового походження, цукровий дiабет, передчасне старiння.

Пiдсмаженi зерна кукурудзи з медом вживають як в'яжучий засiб при шлунково-кишкових розладах, а кукурудзянi рильця - як засiб, що знижує апетит для похудiння та як заспокiйливий засiб.

Вiдварена та здобрена вершковим маслом кукурудза "Делiкатесна" корисна при запорах, хворобах печiнки, подагрi.

Нерафiнована кукурудзяна олiя (що вмiщує до 80% ненасичених жирних кислот) належить до засобiв, що регулюють обмiн холестерину в органiзмi. Кукурудзяна олiя в сирому нерафiнованому виглядi рекомендується як допомiжний дiєтичний засiб для профiлактики i лiкування атеросклерозу, ожирiння, хворої печiнки, облiтеруючих захворювань артерiй, цукрового дiабету i iнше (добова доза 75 г).

В косметицi рекомендують протирати суху, обезводжену шкiру обличчя з пiгментними плямами кукурудзяною олiєю, потiм зробити гарячий вологий содовий компрес i завершити процедуру маскою з м'якуша або соку овочiв, що маються в наявностi (кавун, диня, огiрок, помiдор i iншi). Кукурудзяне борошно використовують для видалення камедонiв, вугрiв. Для цього 2 столовi ложки борошна змiшують з бiлком одного курячого яйця i наносять на обличчя. Пiсля висихання обличчя миють холодною водою.

За останнi роки дослiджено, що екстракти з зерен кукурудзи вмiщують такi речовини як лектини, якi мають протипухлинну активнiсть. В експериментах вони гальмували рiст ракових клiтин Ерлiха.    Copyright © 2004  All Rights Reserved