Інститут оздоровлення і відродження народів України
Благодійний фонд "Небодарний цілитель"
Інститут молекулярної біології і генетики Національної Академії Наук України
ukr
rus eng


Поштова адреса:
03187 Київ, вул. Заболотного, 20-А, a/c № 6 , БО "БФ Небодарний цілитель"
E-mail: labmsbar@gmail.com


ЖИТО "ЖИТТЄДАЙНЕ"
молекулярний гiбрид жита i темнозерної кукурудзи (кияхiв)

Рослина озимого типу розвитку, одержана оригiнальним методом цiлеспрямованої безвекторної передачi спадкової iнформацiї вiд однiєї рослини до iншої. Вона має деякi спiльнi властивостi батькiвських рослин жита i кукурудзи: бiльш широке i зелене листя, стiйкiсть до хвороб та чорне зерно - вiд кукурудзи; зовнiшнiй вигляд, характер росту i розвитку - вiд жита.

Власнi особливостi: Жито "Життєдайне" невибагливе до грунтiв i клiматичних зон, стiйке до засолення грунтiв, засухостiйке, зимостiйке, стiйке до кореневих гнилей, борошняної роси та снiжної плiсняви.

Вегетацiйний перiод - 290-300 днiв. Довжина стебла коливається в залежностi вiд умов вирощування вiд 120 до 150 см. Стебло мiцне, стiйке до злому. Рослина має призматичний, не ламкий колос довжиною 10-12 см. Колосковi луски i остюги сiро-жовтого кольору, довжиною 4-5 см. Зерно в колосi напiввiдкрите, напiвдовге, темного кольору. Вага 1000 зерен - 35-40г.

Жито "Життєдайне" не полягає при дiї екстремальних погодних умов та має високу стiйкiсть до проростання зерна в колосi на коренi, що забезпечує одержання високоякiсного зерна для посiву i продовольчих потреб.

Агротехнiка вирощування. Жито "Життєдайне" повнiстю вiдповiдає вимогам агротехнiки озимого диплоїдного жита. Добре реагує на внесення добрив, але i на збiднених грунтах бiльш врожайне нiж звичайне жито (50-80 цнт/га).

Цей сорт жита є цiнною кормовою, продовольчою та дiєтичною рослиною. Iз борошна цiєї рослини можна випiкати лiкувальнний хлiб, який завдяки присутностi повноцiнних бiлкiв (вiд 9 до 17%) i вiтамiнiв А, В, В2, РР має високу калорiйнiсть i добрi смаковi якостi. Такий хлiб добре впливає на регуляцiю моторної функцiї кишечника, посилює iмунiтет.

З метою вiдновлення життєвоважливих процесiв організму, для покращення обмiну речовин та стабiлiзацiї нервової системи, посилення iмунiтету можна вживати проростки пшеницi та жита "Життєдайного" (розмiр 1-2 мм).

Зерно житняха в сумiшi з вiвсом, ячменем та цикорiєм можна заварити i пити як чай при затяжному кашлi (можна пити з гарячим молоком).

Цiле i подрiбнене зерно та висiвки використовуються як концентрований корм для худоби. Солома в запареному виглядi є добрим грубим кормом для худоби, її можна використовувати при силосуваннi соковитих рослин. А весною, завдяки добрiй зеленiй масi, можна використовувати це жито для раннього зеленого корму.    Copyright © 2004  All Rights Reserved