Інститут оздоровлення і відродження народів України
Благодійний фонд "Небодарний цілитель"
Інститут молекулярної біології і генетики Національної Академії Наук України
ukr
rus eng

Новий високобілковий сорт кормового люпина жовтого "Індустріальний"


Сорт створений Iнститутом оздоровлення i вiдродження народiв України ТОВ спiльно з Iнститутом молекулярної бiологiї i генетики НАН України, Науково-дослiдним iнститутом сiльського господарства Нечорноземної зони України, Київським комплексним селекцiйним центром Українського науково-дослiдного iнституту землеробства.

Отриманий методом спрямованої дiї на спонтанний, швидкостиглий мутант "Кормовий 875" (N каталогу ВВР 2151) препаратами модифiкованої ДНК високобiлкового люпину з наступним вiдбором раньостиглих високопродуктивних i стiйких до вiрусної вузьколистностi форм.

Висота рослини 75-95 см. Зростання на початку вегетацiї швидке. Тип розетки - промiжний. Кiлькiсть листя вище середньої. Лист з 7-9 подовжено-овальними листочками. Стебла i листя темно-зеленi з антоцiановим забарвленням. Квiти жовтi. Суцвiття - китиця.

Характерна морфологiчна вiдзнака - розташування поодиноких квiтiв вздовж стебла в пазухах листя. Має детерминантний тип росту.

Боби плоско-округлi. Опущення бобiв рiдке, число насiнин в бобi 4-7. Насiння округло-бруньковидної форми. Забарвлення сiре з крапковим малюнком. Маса 1000 насiнин 123-135 грамiв.

Бiологiчнi особливостi. Сорт раньостиглий. Вегетацiйний перiод 85-105 днiв. Достигає на 10-12 днiв ранiше стандарту.

Посухостiйкий з високою стiйкiстю до полягання. Вiдзначається стiйкiстю до захворювань вузьколистiстю. Кiлькiсть уражених рослин при штучному зараженнi складає 11-12% проти 100% в стандартного "Швидкозростаючого 4".

Достигає одночасно. Не вироджується. Придатний до вирощування за iндустрiальною технологiєю.

Врожайність. Сорт врожайний. За роки конкурсного сортовипробування урожай насiння складає 23-28 ц/га, що вище стандарту. Врожай зеленої маси 600-820 ц/га - на рiвнi вищих цифр стандарту. Вмiст бiлку в насiннi 42,5% - на 1,5% вище стандарту.    Copyright © 2004  All Rights Reserved