Інститут оздоровлення і відродження народів України
Благодійний фонд "Небодарний цілитель"
Інститут молекулярної біології і генетики Національної Академії Наук України
ukr
rus eng

Благодійний фонд А.Потопальського
"Небодарний цілитель"

                       
Звернення до благодійників
і однодумців
Телефон067-996-02-04
E-mail labmsbar@gmail.com
Webwww.potopalsky.kiev.ua
КерівникПотопальський Анатолій Іванович
Рік реєстрації1999

Місія організації

Благодiйний фонд А. Потопальського "Небодарний цiлитель" (надалi Фонд) є благодiйною органiзацiєю, яка керується у своїй дiяльностi Статутом, Конституцiєю України, законом України "Про благодiйництво та благодiйнi органiзацiї" вiд 16 вересня 1997 р. та чинним законодавством України.

Фонд дiє на територiї м. Києва, є юридичною особою, має власний баланс, розрахунковий та валютний рахунки.

Метою дiяльностi Фонду є здiйснення благодiйної дiяльностi в iнтересах суспiльства або окремих категорiй осiб.

Рішення про створення благодійного фонду було прийнято на загальних зборах Інституту оздоровлення і відродження народів України 14 травня 1999 р. Засновниками Фонду є Потопальський Анатолій Іванович і вище названий інститут.

Основним завданням Фонду є сприяння розвитку охорони здоров'я, освiти, материнства та дитинства, розвитку природоохоронної справи, вiдродженню духовностi населення, пропагування здорового способу життя, участi у наданнi медичної допомоги населенню та надання допомоги особам, якi через свої фiзичнi, матерiальнi чи iншi особливостi потребують соцiальної пiдтримки та пiклування.

Особливим завданням фонду є надання матеріальної допомоги для реалізації розробленого А.Потопальським нового наукового напрямку оздоровлення людини і довкілля, а також прискореного виробництва нових протипухлинних, противірусних і імуномодулюючих препаратів амітозину, ізатізону і їх аналогів.

Цей науковий напрямок необхідно впроваджувати в життя, що при відсутності державного фінансування мало реальне.

Засновники благодійного фонду на загальних зборах прийняли рішення про створення програми систематичної благодiйної фiнансової допомоги ТОВ "Iнститут оздоровлення i вiдродження народiв України" у здiйсненнi нового наукового напрямку "Розробка i впровадження засобiв молекулярного оздоровлення людини та довкiлля, нових бiотехнологiй, створення i поширення нових форм рослин" на 1999 - 2009 рр.

Mета програми

Благодiйне фiнансування і організаційна допомога:

  • в одержанні дослiдних партiй, аналiтичних i клiнiчних випробувань нових препаратiв з протипухлинною, противiрусною i iмуномоделюючою дiєю (амiтозин, iзатiзон, iзатiтонiй та iнших), рослинних оздоровчих комплексiв;
  • у вивченнi i попередженнi можливих ускладнень при використаннi нових препаратiв i оздоровчих комплексiв;
  • юридичним i фiзичним особам у придбаннi перспективних препаратiв i оздоровчих комплексiв;
  • у створеннi, вивченнi i поширеннi нових форм рослин;
  • у розробцi, вивченнi i поширеннi нових бiотехнологiй;
  • у популяризацiї вказаних розробок (публiкацiї, виставки, радiо, телебачення, iнтернет та iн.);
  • у пiдготовцi кадрiв для цих дослiджень.

Виконання цієї програми допоможе впровадженню нового наукового напрямку, що приведе до оздоровлення людини і довкілля. Використання вітчизняних недорогих препаратів на власній сировині дасть змогу їх придбання всім верствам населення не залежно від їх матеріального стану.


Звернення до благодійників і однодумців

Iнститут оздоровлення і відродження народів України, як науково-виробниче об'єднання по створенню та вивченню нових лiкарських засобiв протипухлинної, противiрусної та iмуномодулюючої дiї, заснований у 1992 р. В дiяльностi iнституту передбачені також розробки i впровадження засобiв молекулярного оздоровлення людини та довкiлля, нових бiотехнологiй, створення i поширення нових форм цiлющих i корисних рослин та значний обсяг благодiйної допомоги населенню.

Виконання цих завдань здiйснюється спiвзасновниками та працiвниками iнституту, а також однодумцями Братської Оздоровчої Громади України Б О Г У - Радiсть.

Враховуючи важке фiнансове i органiзацiйне становище, iнститут разом iз А.Потопальським - засновником цього нового, визнаного в Українi та за кордоном наукового напрямку, автором таких протипухлинних, противiрусних i iмуномодулюючих препаратiв як АМIТОЗИН, IЗАТIЗОН, IЗАТIТОНIЙ, цiлющих рослинних комплексiв "Бадьорiсть", "Молодiсть", "Будьмо здоровi", нових форм лікарських і сільськогосподарських рослин, здатних до високої продуктивності на збіднених на азот і засолених грунтах та iнших перспективних розробок, створили Благодiйний фонд А.Потопальського "Небодарний цiлитель". Реєстрацiйне свiдоцтво № 0395-99 вiд 04.08.99р.

Фонд здійснює також благодійну допомогу хворим злоякісними пухлинами, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, дітям, самотнім і малозабезпеченим громадянам, ветеранам війни та праці.

Просимо всiх небайдужих надати можливу допомогу у матерiальнiй i органiзацiйнiй пiдтримцi фонду та стати його однодумцем.

Благодiйну допомогу просимо направляти за такими реквiзитами:

Благодiйний фонд А. Потопальського "Небодарний цiлитель"
ЄДРПОУ 21688650
IBAN : UA683223130000026006012818021
Банк: АТ Укрексiмбанк м. Києва
Контактні телефони: 067-996-02-04
(p 10-00 до 18-00 крім суботи, неділі)
E-mail labmsbar@gmail.com


    Copyright © 2019  All Rights Reserved