Інститут оздоровлення і відродження народів України
Благодійний фонд "Небодарний цілитель"
Інститут молекулярної біології і генетики Національної Академії Наук України
ukr
rus eng

ПРОСО "ПОЛІСЬКЕ ПІСКОВЕ"

Сорт отримано обробкою насiння проса сорту Янтарне препаратами алкiлованої ДНК диких злакiв з наступним вiдбором на збiднених азотом грунтах. Вiдзначається високою врожайнiстю на збiднених азотом супiщаних i глинистих грунтах, занесених пiском i осушених торфовищах, стiйкий до головнi. Має схильнiсть до полягання при надмiрному внесеннi азоту, а без внесення азоту не полягає. Переважнi зони насiнництва - Лiсостеп i Полiсся. Рекомендований для державного сортовипробування в лiсостеповiй i нечорноземнiй зонах (Україна, Росiйська Федерацiя), Полiссi (Україна, Бiлорусь), захiдних областях України, Бiлорусi, для пiсляукосних посiвiв кормових рослин в пiвденних областях України та країн СНД.

Врожайнiсть 20-42 ц/га. Форма куща прямостояча. Стебло вiдносно тонке, середньої мiцностi. Лист зелений середньо-схилений, у перiод виколошення за розмiром промiжний. Волоть крислата, солом'яно-жовтого кольору без антоцiану, довжина її 25-30 см, щiльнiсть середня. Насiння середньої величини, овально-кульовидне, жовте. Вмiст бiлку 10-14%. Висота рослини вище середньої. Сорт має ген стiйкий до головнi i здатний до асоцiативної фiксацiї молекулярного атмосферного азоту. Строки посiву i норми висiву характернi для зони посiву, звичайно 20-30 кг/га, але не бiльше в зв'язку з сильним кущенням.

Сорт отримано завдяки спiльним дослiдженням спiвробiтникiв Iнституту молекулярної бiологiї i генетики НАН України, Науково-дослiдного iнституту землеробства Держагропрому України, Науково-дослiдного iнституту сiльського господарства нечерноземної зони України, Iнституту мiкробiологiї АН Росiйської Федерацiї, Iнституту оздоровлення i вiдродження народiв України ТОВ, колгоспу "Свiтанок" Коростеньського р-ну Житомирської областi.    Copyright © 2004  All Rights Reserved