Інститут оздоровлення і відродження народів України
Благодійний фонд "Небодарний цілитель"
Інститут молекулярної біології і генетики Національної Академії Наук України
ukr
rus eng

ТОМАТИ СОРТУ "УКРАЇНСЬКІ"


Сорт створено за допомогою впливу алкiлованої ДНК, видiленої з солестiйкого чорного пасльону, на томати сорту Київський-139.

В першому поколiннi вiдсоток плодоносних рослин на засолених грунтах при поливi 1% розчином морської солi складав в рiзних варiантах вiд 3 до 15.

Зараз одержано тридцяте поколiння солестiйких томатiв. Сорт середньостиглий, вегетацiйний перiод в зонi Полiсся України складає 120-130 днiв, у степовiй зонi 100-115 днiв, в Криму та на пiвднi України 95-105 днiв. Раньостигла форма має вегетацiйний перiод 75-85 днiв.

Основна ознака сорту - його багатоплiднiсть (середня кiлькiсть плодiв 40-60 на кущ, в окремих екземплярах до 150-200). Сорт стiйкий до засолення при поливi прiсною i солоною водою, а також до тривалого зберiгання плодiв в звичайних умовах (до 2-3 мiсяцiв). Врожай в умовах дослiдної бази в Київськiй областi досягає 500 ц/га, у Житомирськiй обл. - 300-450ц/га, на засолених грунтах неугiдь Кримської та Миколаївської областей - 200-250 ц/га. На високому агрофонi в Київськiй обл. врожайнiсть збiльшується на 20-25%.

Плоди невеликi, середня маса одного плоду 55-75 г, своєрiдно злегка солонуватi i приємнi на смак, добре транспортуються, придатнi для консервної промисловостi i як салатна рослина. Вмiст сухих речовин 6-7%, цукру 3-4%, вiтамiну С 26 мг%, кислотнiсть 0,4%. Вмiст бiлку у насiннi до 25-26%.

Кущ висотою 40-60 см, середньорозпростертий, має багато листя. Листки подовженi, темно-зеленi, пластинки слабо гофрованi. Гроно середньої компактностi з 10-15 плодами (iнодi до 25 штук). Плоди невеликi, з середнiм дiаметром 3,5-4,5 см, гладкi, червонуватого з матовим вiдтiнком кольору, м'якуш червоно-рожевого кольору. Сорт має, на вiдмiну вiд вихiдного, характерну для посльону багатокамернiсть плодiв.

Отримана також рiзновиднiсть цього сорту для тепличного виробництва в умовах гiдропонiки з використанням звичайної i морської води.

Сорт може бути рекомендований для механiзованої обробки на всiх етапах вегетацiї, включаючи збiр плодiв.    Copyright © 2004  All Rights Reserved