Інститут оздоровлення і відродження народів України
Благодійний фонд "Небодарний цілитель"
Інститут молекулярної біології і генетики Національної Академії Наук України
ukr
rus eng

Синюха "Полiська блакить"


Синюха - це багаторічна трав'яниста рослина, що донедавна прикрашала вологі луки, чагарники і лісові галявини України, Білорусії, Росії, Польщі, а тепер майже знищена людиною.

Народні назви рослини - болдриян, красотка, синюха блакитна, брань-трава, брань синя, прощевка, торонка синя та інші.

Синюха сорту "Полiська блакить" одержана оригiнальним методом змiни спадкової iнформацiї. Вона перевершує своїх диких родичiв з берегiв рiки Случ не тiльки нiжною красою, а й високими лiкувальними властивостями. Синюха цього сорту дуже витривала до морозiв, стiйка до засухи i хвороб, має високий вмiст дiючих речовин.

Біологічна характеристика. Стебло цiєї красунi прямостійне, досягає 150 см заввишки. Кореневище горизонтальне, довжиною 5-10 см з численними тонкими розгалуженими коренями. Листя почергове, черешкове, непарноперисте. Листочки (17-30 мм) яйцевидно-ланцетовидні, на верхiвцi загостренi. Стебло з легким антоцiановим забарвленням. Квiти двостатевi, правильнi, зiбранi верхiвковими волотевидними суцвiттями, вiночок голубий, або темно-голубий з фiолетовим вiдтiнком дзвониковидно-колесовидний. Квітує з травня до вересня. Продуктивний медонос. Плiд - багатосiм'яна куляста коробочка. Насiння темно-коричневе, майже чорне, продовгувато-зiгнуте, до 3 мм завдовжки. Вага 1000 насiнин 1,5-2 г. При перезрiваннi насiння схильне до висипання.

В перший рiк пiсля осiннього або весняного посiву синюха формує розетку з прикореневих листкiв, а квітує i плодоносить на другий рiк. В умовах культури в рiзних регіонах України росте на одному мiсцi понад 15 рокiв.

Хiмiчний склад. Рослина є природною коморою лiкiв. Всi частини рослини мiстять тритерпентиновi сапонiни, в коренi i корiнцях їх вмiст досягає 25-40%, а в надземнiй частині (листя, стебла) - до 10-20%. Кiлькiсть смол досягає 1,5%, виявленi також органiчнi кислоти, жирнi i ефiрнi олiї, крохмаль, мiкро- i макроелементи.

Сапонiни є основною дiючою речовиною синюхи, вони розчиннi у водi та етиловому спиртi, стiйкi до зберiгання.

Застосування. Синюха в 30-40 разів дiє сильнiше нiж знаменита валерiана. Останні клінічні дослідження показали, що седативна, тобто заспокійлива, дія синюхи значно перевищує дію валеріани і собачої кропиви завдяки наявності комплексу діючих речовин.

Найефективнiша синюха як заспокiйливий i вiдхаркуючий засiб. Тому її застосовують при бронхiтах, бронхопневмонiях, бронхiальнiй астмi, бронхоектатичнiй хворобi. Вона ефективна як антистресовий засіб, добре діє при психiчних i нервових захворюваннях, депресiї, iмпотенцiї, виразковiй хворобi шлунка i 12-палої кишки, безсоннi, гiпертонiї.

Агротехнiка вирощування. Синюха розмножується насiнням i вегетативно шляхом подiлу куща та кореневища. Насiння (краще стратифiковане) висiвають на вологих мiсцях пiд зиму або навеснi в кількості 10-12 кг/га, змiшуючи його з рiчковим пiском. Ширина мiжрядь 40-60 см. Глибина посiву 1-1,5 см. Боротьба з бур'янами i внесення добрив аналогiчно вирощуванню городнiх культур.

Заготiвля сировини. Траву (урожаю 1 року) скошують у серпнi- вереснi. Насiння (другий i наступнi роки вегетації) спочатку збирають вибiрково пiсля пожовтiння плодiв (червень-липень). Масовий збiр насiння у липнi-серпнi в перiод воскової стиглостi. Його досушують в снопах.

Урожайнiсть насiння 3-5 ц/га. При заготiвлi кореневищ i коренiв синюху (2-3 року вегетацiї) викопують, струшують вiд землi, швидко миють у водi, розрiзають на 3-4 частини i сушать на горищi або в сушарках при температурi 50-600 С. Урожай коренiв при правильнiй агротехнiцi складає 7-10 ц/га. Виробничi (15 рiчнi) випробування сорту "Полiська блакить" проведені в Житомирськiй i Київськiй областях, а також на Закарпаттi, Полiссi, Ровенщинi, Буковинi, Черкащинi, Львiвщинi, в Бiлорусiї i Росiї. Сорт рекомендовано до сортовипробувань.    Copyright © 2004  All Rights Reserved